Chemical recycling of plastics and composites

Ekonomia Zirkularrerako Ekintza Planak Europa garbiagoa eta lehiakorragoa lortzeko etorkizunerako agenda eskaintzen du. Helburua Europako Itun Berdeak eskatzen duen aldaketa eraldatzailea bizkortzea da. EB eraldatzen laguntzeko, birziklapen kimikoak materialen zirkulartasuna errazten du.

GAIKERen lana prozesu kimikoen eta teknologien garapenean eta erabileran oinarritzen da, hala nola solbolisia (plastic2plastic eta plastic2chemicals ikuspuntuak), hondakin plastikoetatik (ontziak, ehunak, konposatuak, etab.) monomeroak eta produktu kimikoak egiteko. Horretarako ere, erreaktoreak handiagotzen dira eta ordezko disolbatzaile berriztagarriekin eta katalizatzaile berriekin bide berriak aztertzen dira. Pirolisia (plastik2oil&gas ikuspuntua) hondakin plastiko nahasietatik “piroils” eta “chars” lortzeko erabiltzen da, eta GAIKERek prozesua optimizatzen du produktuen kalitatea bermatzeko. Geruza anitzeko hondakin plastikoen geruzak banatzea eta hondakin plastikoen disoluzio selektiboa ere birziklatze kimikorako alternatiba espezifiko gisa erabiltzen dira.

Proiektuak