Ingurumena

Ingurumen-sektorean teknologiak eta konponbideak behar dira, etapa goiztiarretan prozesuen edo lekuen egoeraren diagnostikoa egiteko, eta baita aurkitutako arazoak kudeatzeko eta konpontzeko ere. GAIKERen, ingurumen-sektoreari laguntzen diogu, lurzoruen, azaleko eta lurpeko uren, prozesuen, eta materialen osasuna ebaluatzeko teknologiak, eta horiek arazteko eta konpontzeko tratamenduak garatuz.

Konponbideak

Hondakin-uren eta hornikuntza-uren tratagarritasunari eta berrerabilpenari buruzko ikerketak egiten ditugu, eta erabilerarekin bat datorren edo legeriak ezarritako eskakizunetara egokitzen den kalitatea bermatuko duten arazketa-prozesu optimoak bilatzen ditugu.

Urak berrerabiltzeko eta kutsatutako lurpeko uretan moteltze naturala ebaluatzeko sistema biologiko eta fisiko-kimiko aurreratuak garatzen ditugu. Kutsatutako lurzoruak eta sedimentuak konpontzeko eta berreskuratzeko estrategiak ere pentsatzen ditugu, karakterizazio fisiko-kimiko zehatza eta tratagarritasun-azterketa eginez, eta, ondoren, sistema biologikoen (biorremediazioa) eta sistema fisiko-kimikoen bidezko tratamendua ezarriz.

Kontsumo aurreko eta osteko hondakinak aprobetxatzeko alternatiba jasangarri eta eraginkorrak garatzen ditugu. Horretarako, plastikoen birziklatze mekaniko eta kimikoan oinarritutako zirkulartasun-irizpideak kontuan hartzen ditugu, industriarako interesa duten konposatuak berreskuratu eta lortzeko, eta, hala, gure bezeroen prozesuei balio erantsia eta lehiakortasuna emateko.

GAIKER erreferentzia da bizi-zikloaren ebaluazioan (ACV), eta ingurumen-ikuspegia, ikuspegi soziala (ACV) eta ikuspegi ekonomikoa (ACVC) kontuan hartzen ditu gainera. Ebaluazio-azterketak inpaktuak ikuskatzeko eta produktuen birdiseinua bultzatzeko (ekodiseinua), adierazleak emateko (adibidez, karbono-aztarna edo ur-aztarna) eta neurrira egindako ebaluazio-tresnak garatzeko erabiltzen dira.

Proiektu nabarmenak

symbiorem

Oinarri biologikoko hamabi teknologia berri garatzea, Europako lurzoruaren eta lurpeko uren lau kutsatzaile arruntenei ekiteko: metal astunak, olio minerala, hidrokarburo aromatiko poliziklikoak (HAP) eta hidrokarburo aromatiko lurrunkorrak.

SYMBIOREM proiektuak EBko Horizon Europe ikerketa- eta berrikuntza-programaren finantzaketa jaso du, 101060361 zenbakidun dirulaguntza-hitzarmenari jarraikiz (https://cordis.europa.eu/project/id/101060361).
Proyecto Planta piloto de Etxebarria

Hornidura-uren tratamendu-prozesu baten (Venta Altaren II. fasea) konfigurazio desberdinen errendimendu-maila zehaztea, Etxebarriko tartean Nerbioi ibaiaren ura hartu ondoren kalitatezko ura sortzeko, 140/2003 Errege Dekretuaren arabera. Degradazioko azpiproduktuen jarraipena egitea, eta tratamendu-prozesu batzuek eta haiek eratzeko eragiketek duten eragina.

  • Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren lizitazioa
ProyectoDestacadoBio-x

Igerilekuetan desinfektatze-prozesu berri bat garatzea, ekologikoagoa, erreaktiboen eta energiaren erabilera minimizatzen duena; bioiragazkiak ditu fitorremediazio bidez arazteko (landareak erabiltzea) eta kloroaren ordezko desinfekzio-sistemak, hala nola ozonizazioa, mintzen bidezko iragazketa, UV argia. Edukiera kontrolatzeko softwarea garatzea.

No results found.

Aditu batekin hitz egin nahi duzu orain?