Jasangarritasunaren azterketa

I+G

GAIKERek jasangarritasunaren ebaluazioan egiten duen ikerketa- eta teknologia-jardueran, ingurumen-ikuspegia, ikuspegi soziala eta ikuspegi ekonomikoa hartzen dira kontuan teknologiak, prozesuak, produktuak eta zerbitzuak ebaluatzean. GAIKERek jasangarritasuna ebaluatzeko metodologiak sakon ezagutzen ditu eta bizi-amaierako prozesuetan, material berrien garapenean eta abarretan esperientzia handia du. Hori dela eta, bizi-zikloaren ebaluazioan (ACV) erreferentzia da GAIKER, ingurumen-ikuspegia, ikuspegi soziala (ACV) eta ikuspegi ekonomikoa (ACV) kontuan hartzen dituela gainera.

Ebaluazio-azterketak inpaktuak ikuskatzeko eta produktuen birdiseinua bultzatzeko (ekodiseinua), adierazleak emateko (adibidez, karbono-aztarna, ur-aztarna) eta neurrira egindako ebaluazio-tresnak garatzeko erabiltzen dira. 

Hauek dira gure lan-ildoak:  

 • Materialen, operazioen, prozesuen eta produktuen ebaluazio teknikoa, baita ingurumenekoa eta ekonomikoa ere  
  • LCA (Bizitza-Zikloaren Analisia), LCC, SLCA  
  • Jasangarritasunaren ebaluazioa (LCSA)  
  • Birziklapen-gaitasunaren analisia  
  • Ingurumen-aztarna  
  • Karbono-aztarna, aztarna hidrikoa  
  • Produktuen ingurumen deklarazioak  
  • Ekoetiketak  
 • Produktuen diseinua eta hobekuntza  
  • Ekodiseinua (zirkulartasunerako, birziklapenerako, desmuntaketarako, etab.)  
 • Ekologia industriala  
  • Sinbiosi industriala  
  • Parke teknologiko eta industrial jasangarriak  
 • Adituen ingurumen-diagnostikoa  
  • Benchmarking teknologikoa  
 • Prospektiba ikerketak  

Ekipamendua

Proiektu nabarmenak

nanotecnológicos

Proiektu honen helburu nagusiak hauek dira: nanomaterialak dituzten efluenteak eta hondakinak tratatzeko lege-esparrua, gomendioak eta jarraibideak identifikatzea eta definitzea; nanokonposatuen fabrikazioan sortutako hondakin solido eta likidoei egokitutako tratamendu-prozesu berriak ikertzea; eta Safe by design, ekodiseinua, ACV 

C-SERVEES

Proiektuaren helburu nagusiak hauek dira: ekonomia zirkularreko negozio-ereduak garatzea E&E sektorerako, bi noranzkoko komunikaziorako eta informazio-truke segururako IKT tresnak garatzea, ekonomia zirkularreko negozio-eredu berriak ezartzea, erreplikagarritasuna eta transferigarritasuna bultzatzeko funtsezko tresnak ematea, eta berrikuntzaren eragina maximizatzea.

papelChain

PAPERCHAIN proiektuak sinbiosi industrialaren eredu bat eskaintzen du, pastaren eta paperaren Europako industriak sortutako hondakin-fluxuen erabilera ardatz duena, baliabideak erabiltzen dituzten hiru industria-sektoretarako lehengai baliotsu gisa: eraikuntzaren sektorea, meatzaritza eta industria kimikoa. 

prediagnostico

Proiektuaren helburu nagusiak hauek ziren: ekodiseinu-neurri potentzialak identifikatzea, dendan erakusgai zeuden produktuen lehen mailako ontzien plastikoak murrizteko; erakusgai zeuden produktuen ontzi primarioetan material gutxiago erabiltzea, plastiko primarioen kontsumoa murriztea, hondakin gutxiago sortzea eta jasangarritasuna handitzea. 

Aditu batekin hitz egin nahi duzu orain?