Birziklatze kimikoa

I+G

Kontsumo aurreko eta ondorengo hondakinak aprobetxatzeko alternatiba jasangarri eta eraginkorrak garatzen ditugu, gure bezeroen prozesuei balio erantsia eta lehiakortasuna emateko. Plastikoak kimikoki birziklatzeko eta industriarako interesgarriak diren konposatuak (hala nola monomeroak, olioak, hidrokarburoak, etab.) lortzeko prozesuak garatzen ditugu. Plastic2plastic, plastic2oils, plastic2others prozesuak garatzen ditugu. Tanga itxi motako erreakzio-sistemak ditugu, bai eta prozesu termokimikoak eskalatzeko zenbait instalazio pilotu ere, 150 litrorainoko erreakzio-ahalmena dutenak.

Instalazio pilotuak plastikoek, biomasak eta hondakin konplexuek solbolisi (glikolisi, hidrolisi azido edo basiko, aminolisi, etab.), pirolisi eta gasifikazio prozesuetan duten portaera aztertzea ahalbidetzen diguten teknologiatan oinarritzen dira. Erreakzio-baldintzen eta prozesu-aldagaien optimizazioa, eta katalizatzaile berrien eraginkortasunaren ebaluazioa bilatzen ditugu, eta prozesuen eskalatzea egiten dugu. Hondakinetatik eratorritako erregaien karakterizazioan eta garapenean ere egiten dugu lan. Hiri-meatzaritzaren kontzeptuari jarraituz, hidrometalurgia-prozesuetan lan egiten dugu hondakinetan dauden substantzia estrategikoak berreskuratzeko, hala nola auto elektrikoen bateriak, panel fotovoltaikoak edo gailu elektriko eta elektronikoen hondakinak (RAEE).

Ekipamendua

Proiektu nabarmenak

neoplast-materiasprimas

Ezagutza eta teknologia garatzea, industria-sareak hondakin plastikoak modu jasangarrian erabil ditzan eta baliabide horien zikloa itxi dezan. Prozesu kimikoak (solbolisia) eta termokimikoak (pirolisia eta gasifikazioa) erabiliz industriarako lehengaiak nola lortzen diren ikertzen da. Prozesu horien bidez, hondakin plastikoak plastiko berriak lortzeko gai bihurtzen dira.

Eusko Jaurlaritzak diruz lagundua

economiaCircular


Lehengaiak lortzea kontsumo aurreko eta ondorengo PUko hondakinen glikolisi katalitikoaren bidez, eta haien aplikazioa baliozkotzea. Halaber, bizi-amaierako alternatiba bideragarri bat garatzea, teknikoki, ekonomikoki eta ingurumenari dagokionez, zabortegia ez den PUrako, eta, hala, produktu jasangarri berriak eskaintzea balio-kateari.

solvolisis

PETezko ontziak glikolisi katalitiko bidez kimikoki birziklatzeko prozesu bat garatzeko eta optimizatzeko proiektua, laborategi-eskalan lehena eta, ondoren, instalazio pilotura eskalatua, elikadura-industriarako egokia den monomero araztua lortzeko. 

suschempol

Birziklatzeko alternatiba errentagarri eta jasangarriak garatzea, eskalatzeko aukera ematen dutenak, birziklatu eta berrerabil daitezkeen polimeroak ekoizteko sintesi-estrategia alternatiboen ekodiseinua, upcycling-aren ebaluazioa eta aurresateko ereduen garapena.

Aditu batekin hitz egin nahi duzu orain?