Konpromisoa

Gizartearen erronkez arduratzen den erakundea gara, hala nola jasangarritasuna, ingurumena edo genero-berdintasuna, eta konfidentzialtasuna, laneko segurtasuna eta osasuna eta gardentasuna eskatzen ditugu.

Etikoki eta arduratsuki egiten dugu lan, etengabeko hobekuntza sustatu eta aplikatzen dugu, eta gure emaitzak jasangarritasunaren eta erantzukizun sozialaren esparruan ebaluatzen ditugu.

> Zentroaren kudeaketa-sistemaren politika

Jasangarritasuna eta Ingurumena

Jasangarritasuna gure ikerketa-jardueraren funtsezko alderdia da. Gure espezializazio-ildo guztietan dagoen zeharkako balioa da, eta ideia berrietarako motibazio eta garapen teknologikorako eragile da. Gure jardueretan kontzientziazio-ekintzak ere sustatzen ditugu, eta gurekin lan egiten duten enpresek gureen antzeko ingurumen-estandarrak aplikatzea espero dugu.

Berdintasuna eta aniztasuna

Emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna gure politika korporatiboaren eta pertsonen politikaren funtsezko printzipioa eta oinarri estrategikoa da, genero arrazoiengatiko zuzeneko edo zeharkako bereizkeria saihestuz. 

Gure Berdintasun Planak (Bizkaiko Lan Agintaritzaren erregistroan inskribatua, 003497 zk.) alderdi interesdun guztien ikuspuntuak biltzen ditu, hobetzeko helburu eta ekintzak zehazteko. Plan horrek lau urteko indarraldia du (2021 – 2025), eta, helburu nagusiaz gain, barneko adostasunak sortzeko, GAIKERen lan-giroa hobetzeko eta gure kanpoko lankideengan eragin positiboa izateko aukera ematen du. 

Konfidentzialtasuna

Lan egiten dugun enpresekin konfiantzazko harremana sortzen saiatzen gara. Entzun, beharrak aztertu eta konponbide berritzaileak eskaintzen ditugu, betiere datuen eta ematen diguten informazioaren konfidentzialtasuna bermatuz.

Laneko segurtasuna eta osasuna

Gure langileen eta lankideen segurtasuna eta osasuna zaintzen ditugu. Gure lana ingurune seguru eta osasungarri batean garatzeko baliabide egokiak ditugu, laneko arriskuen prebentzioa azpimarratuz. 

Gardentasuna 

Gardentasuna eta gobernatze ona funtsezko balioak dira gure erakundearentzat. Gardentasunari, Informazio Publikoa Eskuratzeari eta Gobernatze onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen arabera, finantzaketa publikoa jaso duten proiektuak argitaratzen ditugu.

Dirulaguntza publikoak:

Ziurtagiriak eta aintzatespenak

UNE 166002:2021

ES20/87093 ziurtagiria, UNE 166002:2021 arauarekin bat datorrena, SGSk emana, material plastiko, konposite, birziklatze, ingurumen eta bioteknologiarekin zerikusia duten teknologien ikerketa, garapen eta transferentziarako.

UNE-EN ISO/IEC 17025

ENACek UNE-EN ISO/IEC 17025 Arauaren arabera 1995etik emandako akreditazio-ziurtagiriak, hurrengo proba hauek burutzeko:

• Suarekiko erreakzioa.
Elikagaiak ukitzen dituzten plastikoen migrazioa.
Saiakuntza mekanikoak plastiko eta plastiko indartuetan.
Beira-zuntzez indartutako plastikozko tangen eta aireko deposituen karakterizazioa.

Eranskin teknikoa

Laborategiko Jardunbide Egokiak ziurtagiria

Laborategiko Jardunbide Egokiak (LJE) ondoko ikasketa hauetan betetzen direla egiaztatzen duen ziurtagiria:

• Toxikotasuna (in vitro toxikotasuna) (2.2) sendagaietan eta kosmetikoetan
• Mutagenikotasuna (3)
• In vitro metabolismoa (9)

Sendagaien eta Osasun Produktuen Espainiako Agentziak 1998. urtetik emandakoa

EuCertPlast

Europako EuCertPlast ziurtagiria estatuan emateko onartutako erakundea, 2014az geroztik “Blue Angel” ekoetiketa lortzeko nahitaez bete beharrekoa.

EU-NETVAL

EU-NETVAL metodo alternatiboak baliozkotzeko gai diren laborategien Europako sareko kidea 2014tik.